Cocktails
Trankie Manhattan
13
Rebel Yell Bourbon + Vya Sweet Vermouth + Fees Bros Bitters + Luxardo Cherry
Titos Lemon Refresher
10
Titos Gluten Free Vodka + Sparkling Lemon
Titos Orange Fizz
10
Titos Gluten Free Vodka + Sparkling Orange
Aperol Spritz
10
Aperol + Sparkling Wine
O+V Old Fashioned
9
Rock and Rye 84 Proof Old Fashioned + Fees Bros Bitters + Luxardo Cherry
Razzle Dazzle
10
Bulldog Gin + Raspberry compote + Sparkling Lemon
Repo Rita
11
Espolon Reposado + Triple Sec + Sour Mix
Spicy Rita
12
Espolon Reposado + Habenero + Triple Sec + Sour Mix